BØRNS TYPISKE KRISE- OG SORGREAKTIONER

SÅDAN REAGERER DE

Børns reaktioner på alvorlig sygdom og død er meget forskellige og individuelle. Der findes ikke én rigtig og én forkert måde at reagere på, og samme hændelse kan give anledning til meget forskellige reaktioner hos forskellige børn. Det er naturligt, at børns reaktioner kommer og går og ændrer sig i takt med sygdomsforløbet. De stærkeste reaktioner er typisk forbundet med negative ændringer og stressende perioder.

Du skal derfor som udgangspunkt ikke være bekymret, når dit barn reagerer, men se det som en måde, hvorpå dit barn prøver at håndtere situationen. Det betyder naturligvis ikke, at du ikke skal registrere dit barns reaktioner, spørge ind til dem eller hjælpe dit barn med at forstå dem og forklare dit barn, at reaktionerne er normale. Reaktionerne kan blusse op og dit barns adfærd kan ændres, hvis det ikke får dækket sine behov omsorg, støtte og inddragelse.

Herunder vil du kunne finde de typiske sorg- og krisereaktioner, som børn og unge oplever. De er ikke aldersinddelt, da de fleste af reaktionerne kan komme til udtryk i alle aldersgrupper.

 

Følelsesmæssige reaktioner
 •  Ensomhed og forladthed
 •  Angst, utryghed og bekymring
 •  Tristhed
 •  Længsel og savn
 •  Vrede og aggression
 •  Lettelse
 •  Skyld
 •  Håb og fortvivlelse

 

Adfærdsmæssige reaktioner
 • Trækker sig tilbage fra venner
 •  Større sårbarhed
 • Regressiv adfærd, dvs. at barnet falder tilbage til tidligere udviklingstrin og opfører sig, som om det var yngre
 • Græder hyppigere, mere irritabelt
 • Ekstra hensynstagen til forældre
 • Forceret udvikling og modning
 • Unge der udvikler afhængighed af eks. alkohol, stoffer, medicin

 

Fysiske reaktioner
 • Hovedpine, mavepine og hjertebanken
 • Svimmelhed og kvalme
 • Søvnproblemer
 • Manglende energi
 • Appetitændringer

 

Kognitive reaktioner
 • Nedsat koncentration
 • Fald i karakterer i skolen

 

Eksistentielle reaktioner
 • Oplevelse af uretfærdighed og meningsløshed
 • Overbevisninger udfordres og ændres
Tegn på at dit barn har svært ved at håndtere situationen
Selvom det er normalt, at børn reagerer og også kan udvise kraftige reaktioner, er det alligevel vigtigt at være opmærksom på forskellige tegn på, at dit barn har svært ved at håndtere situationen. Nedenfor er opstillet nogle indikationer på, at dit barn kan have svært ved at håndtere situationen og har brug for mere hjælp. Husk på at vurderingen altid skal ske med udgangspunkt i barnets personlighed, og i hvordan barnet var, inden hændelsen skete.

 • Dit barn trækker sig tilbage fra venner og voksne og isolerer sig over længere tid
 • Dit barn udviser ingen reaktioner over længere tid
 • Dit barns væremåde ændres drastisk og vedvarende, f.eks. udvikling af adfærdsproblemer i skolen, børnehaven eller i vuggestuen
 • Dit barn udvikler angstreaktioner
 • Dit barn taler om at gøre skade på sig selv eller tage sit eget liv
 • Dit barn reagerer med kraftige selvbebrejdelser
 • Dit barns efterreaktioner er stærke og vedvarende
 • Dit barn udviser kraftige fortrængningsreaktioner over tid
 • Dit barn grubler konstant over det, der er sket
 • Dit barn er overdrevent hensynsfuldt eller hjælpsomt
 • Dit barn er overdrevent pessimistisk
 • Dit barn stopper med at lege eller lave aktiviteter
 • Din teenager udvikler et stort forbrug af alkohol og/eller narkotika

I menuen Her kan du få mere hjælp kan du finde henvisninger til forskelige steder, hvor du kan søge hjælp.

Pin It on Pinterest