Datapolitik og samtykke

Hvordan behandler nårmorellerfarbliversyg.dk data?

Denne side er primært en informationsside, hvor Kompetencecenter for Patientoplevelser har samlet information og vejledning om børn som pårørende til alvorligt syge forældre. Som en del af siden findes en dagbogsfunktion, hvor børn kan skrive dagbog om forløbet og deres tanker. Dagbogsfunktionen er helt privat, der er altså ikke tale om et socialt medie; ligesom vi heller ikke bruger data til forskningsøjemed eller andet. 

Der gælder dog nogle regler, der især er fastlagt med den fælles europæiske persondataforordning, der trådte i kraft 25. maj 2018. Persondata er alle data der kan henføres til én bestemt person, og der gælder en række regler og rettigheder:


Samtykke

For at vi kan opbevare brugeres data, skal brugeren give klart samtykke til dette. Hvis brugeren er dansk og 13 år eller derunder, skal barnets forælder eller værge give samtykke. Det sker i forbindelse med registreringen af brugeren. Hvis der er brug for forældresamtykke, sendes erklæringen via mail, og er samtykket ikke indhentet inden for 30 dage, så lukkes brugeren og evt indsamlet data slettes automatisk.

Retten til adgang

Personer har ret til at få udleveret deres data, gratis og i elektronisk form. Det vil sige at det skal være muligt at eksportere al data henførbart til en person. Dette kan gøres ved at eksportere sine data under sin brugerprofil på nårmorellerfarbliversyg.dk

Retten til at blive glemt

Hvis personen ønsker det, skal alle indsamlede data om personen slettes varigt. Dette kan gøres ved at slette sin brugerprofil under “Rediger profil”, herefter slettes profilen med det samme fra siden, og bagefter fra sidens sikkerhedskopi-sæt.

Retten til at blive informeret

Personer har ret til at blive informeret om hvilken data der indsamles om dem. På nårmorellerfarbliversyg.dk indsamles ingen data fra andre end personen selv. Der er ingen registersamkøring eller på anden måde indsamling af data ud over hvad brugerne selv indtaster på siden.

Retten til at få oplysninger tilrettet

Personer har ret til at få rettet forældet, utilstrækkelige eller forkerte oplysninger. På nårmorellerfarbliversyg kan alle oplysninger om brugeren rettes direkte på “Rediger profil”-siden og under hvert dagbogsopslag.

Retten til at begrænse behandling af data

Personer har ret til at frabede sig at deres data behandles til anden sammenhæng end den de er opsamlet til. På nårmorellerfarbliversyg.dk opbevarer vi kun brugerens data for brugeren, men behandler den ikke.

Retten til at gøre indsigelse

Personer har ret til at gøre indsigelse mod brug af deres data til andre formål, f.eks. i markedsføringssammenhæng. På nårmorellerfarbliversyg.dk videregives der ikke informationer om brugeren til 3. part, men er man i tvivl kan man altid henvende sig til kopa@regionh.dk med spørgsmål eller indsigelser.

Retten til at blive underrettet

Sker der et brud på datasikkerheden, har personer ret til at blive informeret inden for 72 timer. Skulle vi opdage et brud på datasikkerheden vil vi naturligvis straks underrette de berørte brugere.

Pin It on Pinterest