TVÆRFAGLIGT VIDENSCENTER FOR PATIENTSTØTTE

en tværgående enhed under REGION HOVEDSTADEN

I Videnscenter for Patientstøtte arbejder vi for at patienter og pårørende kan få den bedst mulige støtte, når de bliver alvorligt syge, ramt af en ulykke eller når nogen dør. Det gør vi blandt andet gennem en række projekter, som forsøger at finde gode måder at støtte både patienter og pårørende på. I nogle af projekterne hjælper vi patienterne gennem samtaler, i andre projekter underviser vi sundhedspersonalet. Udgangspunktet for vores arbejde er, at patienten eller den pårørende er den bedste ekspert på sin egen situation. Derfor inddrager vi altid patienter og pårørende i udviklingen af centrets arbejde. I årene 2013-2017 har vi særligt fokus på at hjælpe børn og unge, som enten selv er syge, eller som er pårørende til syge forældre eller søskende. Videnscenter for Patientstøtte er en enhed under Region Hovedstaden.

Pin It on Pinterest