5 + 3 =

Nårmorellerfarbliversyg.dk blev udviklet af Videnscenter for Patientstøtte. Videnscentret arbejdede for at patienter og pårørende kunne få den bedst mulige støtte, når de bliver alvorligt syge, ramt af en ulykke eller ved dødsfald. Det gjorde centret blandt andet gennem en række projekter, der søgte at finde gode måder at støtte både patienter og pårørende på. Udgangspunktet for centrets arbejde var altid at inddrage patienter og pårørende i udviklingen af centrets arbejde. I årene 2013-2017 havde centret særligt fokus på at hjælpe børn og unge, som enten selv er syge, eller som er pårørende til syge forældre eller søskende. Videnscenter for Patientstøtte er en enhed under Region Hovedstaden. I januar 2016 fusionerede centret med Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, som nu hedder Center for Patientinddragelse. 

Du kan se læse mere om Center for Patientinddragelse her

Personerne bag denne hjemmeside: Design & Grafik: Christina Palm Rasmussen | Indhold: Kristine Halling Kehlet

Pin It on Pinterest