Materiale

Informationsmateriale til sundhedsprofessionelle og forældre
Børn med en alvorligt syg mor eller far bliver ofte overset i sygehusvæsenet. Hvert år oplever ca. 42.000 børn i alderen 0-18 år, at deres mor eller far bliver indlagt med en alvorlig sygdom, og ca. 2.000 oplever at miste en forælder. Når et barn oplever, at en forælder dør eller er alvorligt syg, rystes barnets fundament af tryghed og faste rutiner. Langt de fleste alvorligt syge kommer i kontakt med hospitalet. Sundhedspersonalet på hospitalet har derfor en unik mulighed for tidligt at identificere pårørende børn og give den nødvendige støtte til familien og børnene. Videnscenter for Patientstøtte har derfor udarbejdet nyt materiale om pårørende børn til både sundhedsprofessionelle og til forældre. Materialet til de sundhedsprofessionelle består af en manual samt en pixi-version af manualen. Til forældrene er der udviklet fire forskellige aldersinddelte pjecer, der giver råd og vejledning til forældrene, om hvad de kan gøre for at støtte deres børn i en svær tid. Alt materialet er frit tilgængeligt her på siden og kan bestilles i fysisk form her:

Til forældre

Info til forældre med et pårørende barn

De fire pjecer er udviklet til forældre, der selv, eller hvis partner oplever at blive ramt af alvorlig sygdom. Pjecerne beskriver hvilke reaktioner pårørende børn typisk oplever, og giver forældrene gode råd til hvordan de under et alvorligt sygdomsforløb bedst kan inddrage og støtte deres barn.
Til sundhedsprofessionelle

En manual til sundhedsprofessionelle

Skrevet af: Kristine Halling Kehlet  ~  Grafik og Layout: Christina Palm Rasmussen

 

Manualen er udarbejdet til de sundhedsprofessionelle med henblik på, at de kan leve op til Sundhedsstyrelsens Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge (2012), der bl.a. omhandler støtte til pårørende børn.  Manualen henvender sig primært til sundhedsprofessionlle, der arbejder på sengeafdelinger på hospitaler, men meget af indholdet kan også bruges af sundhedspersonale som arbejder i ambulatorier.

I manualen bliver de sundhedsprofessionelles opgave, i forhold til pårørende børn, defineret. Der bliver givet konkrete råd og retningslinjer for, hvordan sundhedsprofessionelle kan rådgive forældre i at støtte deres børn, og hvordan sundhedsprofessionelle selv kan støtte de pårørende børn. Manualen giver yderligere viden om børn og unges forståelsesniveau og livsverden, beskrivelse af sorg- og krisereaktioner, samt viden om hvordan børn og unge kan støttes under en forælders alvorlige sygdom, og hvad der er godt at gøre op til og efter et dødsfald. Manualen indeholder også en række løse laminerede rådgivningsark, der kan bruges i rådgivningen af forældrene.

 

 

 

Klik på billedet for at se manualen i sin fulde længde
Klik på billedet for at se manualen i sin fulde længde

Piximanual til sundhedsprofessionelle

Skrevet af: Kristine Halling Kehlet  ~  Grafik og Layout: Christina Palm Rasmussen

 

Pixi-udgaven er en kondenseret version af manualen, hvor sundhedsprofessionelle i en travl hverdag hurtigere kan få overblik over, hvordan de kan rådgive forældre i at støtte deres børn og hvordan de selv kan støtte pårørende børn og unge. Pixi-udgaven af manualen indeholder derfor kun lidt viden, der er opsat i punktform, om børns forståelsesniveau og livsverden, sorg- og krisereaktioner, hvordan børn og unge kan støttes under en forælders alvorlige sygdom, og hvad der er godt at gøre op til og efter et dødsfald. Brug af pixi-manualen forudsætter derfor en grundlæggende viden om børn som pårørende.

 

 

 

Udviklet i samarbejde med: Svend Aage Madsen, ph.d., chefpsykolog og klinikleder af Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning, Juliane Marie centret, Rigshospitalet  ~  Anders Korsgaard, chefpsykolog, Krisepsykologisk Enhed, Rigshospitalet   ~  Christian Busch, Hospitalspræst, den kirkelige enhed, Rigshospitalet  ~  Carolina Magdalene Maier, cand.scient.soc., daværende Centerleder, Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte, Rigshospitalet   ~   Annemarie Dencker, cand. mag. i pædagogik og antropologi, projektleder og ph.d. studerende i Kræftens Bekæmpelse, OmSorg og Statens Institut for Folkesundhed, SDU  ~  Per Bøge, projektchef, Projekt Omsorg, Kræftens Bekæmpelse  ~  Bo Andreassen Rix, læge, cand. psyk., ph.d., dokumentations- og udviklingschef, Kræftens Bekæmpelse  ~   Jette Vibe-Petersen, læge, centerchef, center for Kræft & Sundhed København  ~  Marie Lawætz, psykolog, rådgivningsleder, Center for Kræft og Sundhed København  ~  Tine Tjørnhøj-Thomsen, Professor, Antropolog, mag.scient., ph.d., Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Rådgivningsark

Med til manualen følger 8 laminerede rådgivningsark, der er konkrete redskaber, som de sundhedsprofessionelle kan anvende i rådgivningen af forældrene. Arkene indeholder den vigtigste læring fra manualen i en kondenseret form.

 

Pin It on Pinterest